gamified solutions

‘Gamification’ is het toepassen van game denken en game technieken in niet-game omgevingen. Bij gamification gebruik je spelelementen om 'gebruikers' (inwoners, medewerkers, klanten, et cetera) te motiveren en hun ervaring te verrijken. Het principe van gamification is niet nieuw, we spelen al eeuwen spelletjes. Intussen speelt zelfs 72% van de huishoudens video games. Daarin ervaren we hoe effectief games zijn in het verleiden, vastgrijpen, motiveren en binden van hun spelers. Die technieken toepassen in de echte wereld is waar ‘gamification’ over gaat. Wiro heeft de gamification e-course gevolgd aan de University of Pennsylvania en zet die kennis graag in.

Hij gaat graag samen met je op zoek hoe jij of je organisatie gebaat kan zijn bij gamification, bijvoorbeeld om de motivatie op te krikken, om betere resultaten te bereiken of om iets ingewikkelds op een slimme manier te doorgronden. Daarvoor kunnen we een 'gamified solution' of een spel voor je bedenken, en we kunnen putten uit de talloze speelse interventies die we in onze bagage hebben - waaronder bijvoorbeeld de management simulatie games van Cesim.