leren van games

Wat zou er gebeuren als we meer ‘spel’ toe zouden laten tot ons werk? In veel gevallen zou het dat leuker maken, dat zeker. Maar games hebben nog andere bijzondere uitwerkingen op mensen: ze boeien en dagen uit, ze zetten aan tot samenwerking, ze zorgen dat je voortgang boekt en snel nieuwe informatie eigen maakt en soms ook brengen ze je in ‘flow’ en lijkt alles vanzelf te gaan. Toch zien we ‘spelletjes spelen’ als iets voor thuis en is werk de plek voor serieuzere zaken. Terwijl we ook daar willen leren, beter willen samenwerken, voortgang willen boeken en geboeid willen zijn!

Zonder van werk meteen een spelletje te willen maken: hoe kunnen we de principes en dynamieken van een game benutten in een hele andere context, zoals een werkomgeving? Daarover gaat deze workshop, waarin je wordt uitgedaagd met een andere blik naar je werk te kijken en situaties die zich daarin voordoen, en waarin je leert met een game-bril te kijken en zo die situaties met meer plezier, op een effectievere manier, vorm te geven. Na deze workshop is vergaderen nooit meer hetzelfde en zijn doelen niet meer dan levels - stapjes op naar grotere beloningen. Met de nodige interactie, hoge energie en een flinke portie fun. Durf jij het aan?

‘Gamification’ is het toepassen van game denken en game technieken in niet-game omgevingen. Bij gamification gebruik je spelelementen om 'gebruikers' (inwoners, medewerkers, klanten, et cetera) te motiveren en hun ervaring te verrijken. Het principe van gamification is niet nieuw, we spelen al eeuwen spelletjes. Intussen speelt zelfs 72% van de huishoudens video games. Daarin ervaren we hoe effectief games zijn in het verleiden, vastgrijpen, motiveren en binden van hun spelers. Die technieken toepassen in de echte wereld is waar ‘gamification’ over gaat. Wiro heeft de gamification e-course gevolgd aan de University of Pennsylvania en zet die kennis graag in.

Hij gaat graag samen met je op zoek hoe jij of je organisatie gebaat kan zijn bij gamification, bijvoorbeeld om de motivatie op te krikken, om betere resultaten te bereiken of om iets ingewikkelds op een slimme manier te doorgronden. In deze workshop doe je dat zelf, maar we kunnen tevens 'gamified solutions' of een ‘serious game’ voor je bedenken en ontwikkelen, en we kunnen putten uit de talloze speelse interventies die we in onze bagage hebben - waaronder bijvoorbeeld de management simulatie games van Cesim.