Passende uitkomsten voor jou

Er bestaat een oplossing die precies past voor jouw vraagstuk voor jezelf, jouw team, jouw organisatie of maatschappelijk probleem. . Dat is niet persé de oplossing die voor iedereen geldt of de oplossing die ergens anders heel goed heeft gewerkt of een oplossing die je op basis van onderzoekscijfers zou verwachten. Waarom niet? Elk mens, elke team, elke organisatie en elk vraagstuk is net anders.

 • intrinsiek: persoonlijk leiderschap voorop. In alles wat ik doe staat persoonlijk leiderschap voorop. Wanneer iemand zijn of haar eigen oplossingen of antwoorden op een vraagstuk bedenken en zichzelf advies geven is dat vele malen effectiever, dan wanneer we ze vertellen hoe hun werk te doen.

 • vanuit vertrouwen: vertrouwen op de persoon en het systeem dat de juiste stappen op het juiste moment worden gezet. We kunnen heel veel forceren of proberen processen sneller te laten lopen als we meer sturen. De ervaring leert dat de veelal vooral meer weerstand oproept. Vertrouwen betekent hier ook het vertrouwen dat ieder mens in staat zijn eigen antwoorden te formuleren.

 • proberen en leren: de complexiteit voorbij. We kunnen alle mogelijke wegen vooraf helemaal uitdenken. De ervaring leert dat wanneer we het projectplan tot stap 20 hebben uitgewerkt er bij stap 3 al iets veranderd. Als het niet eerder is. De wereld waarin we leven is te complex om alle scenario’s uit te werken. Daarom bepaal ik liever eerst de kaders en ga dan ontdekken wat werkt.

 • masculien + feminien = magie. Allereerst: iedereen heeft masculiene en feminiene kracht. Niet altijd zijn ze even sterk ontwikkeld. In een wereld die vooral is opgebouwd vanuit de masculiene kracht: controle, systemen etc. is het belangrijk dat de feminiene kracht wordt toegevoegd. Deze twee samen maken dat er veel meer ruimte ontstaat voor nieuwe oplossingen die er eerder niet waren.

 • voorbij de oplossing richting de uitkomst: Wanneer je een uitkomst will bereiken heb je vele malen meer mogelijke oplossingen tot je beschikken dan wanneer je op zoek gaat naar de beste oplossing. Daarom werk ik met jou of jullie richting een uitkomst. En vinden we samen de mogelijke oplossingen die daarbij passen.

 • metaforen als bron voor kennis. We gebruiken metaforen wanneer we onze kennis, ervaringen, emoties niet onder woorden kunnen brengen. In de metafoor zit heel veel informatie verstopt. EN het helpt om iedereen hetzelfde beeld te geven, waardoor er meer begrip en duidelijkheid is. Daarnaast is het ook gewoon leuk om mee te werken en geeft het fantastische nieuwe inzichten.

Waarvoor je mij kan vragen? 

Het liefst werk ik aan projecten

Persoonlijk/individueels

 • coaching ondernemende vrouwen

 • coaching formele leiders

 • training soulful leiderschap

Overheid en Inwoner

De overheid wil dat inwoners meer taken zelf uitvoeren. Tegelijkertijd vind diezelfde overheid en diezelfde ambtenaren het lastig om hun taken los te laten en hun manier van werken te veranderen. In de samenleving zien we mensen die mooie projecten Vanuit mijn achtergrond als bestuurskundige en mijn ervaring bij gemeenten heb ik een hele sterke wens: het samenbrengen van inwoner en overheid om zo samen de grote vraagstukken waar wij voor staan aan te pakken.

 • procesbegeleiding

 • begeleiding inwoners

 • training ambtenaren: hoe begeleid ik zonder problemen inwoners bij hun idee?

 • intervisie ambtenaren met inwoners