het verhaal van LEGO Serious play

LEGO Serious Play werd door LEGO ontwikkeld als strategische interventie voor organisaties (te beginnen met henzelf), alweer zo'n twintig jaar terug. Wiro was één van de eerste facilitators van deze methodiek in Nederland, in 2012. De insteek van de LSP-sessies die hij begeleidt (bijna elke week wel eentje) is doorgaans één van de onderstaande vier. 

Begripsverheldering

Stel je voor: je bent lid van een managementteam en jullie hebben besloten voor het aankomende jaar ‘vakvolwassenheid’ centraal te stellen. Hoe leg je dat uit aan je medewerkers? Ongetwijfeld doet elk van de MT-leden dat op zijn eigen manier, met flink wat onduidelijkheid als gevolg. Een LEGO-sessie om samen te bouwen aan zo’n begrip, of een ingewikkelde casus, en er samen hetzelfde bij te zien – en erover te vertellen – brengt daar veel helderheid in. En dat werkt wel zo makkelijk, en leuk. Op grote schaal doen we dat trouwens ook door LEGO Serious Play te combineren met het World Café.

Teamontwikkeling

Wie zijn wij als team? Wat is onze manier van doen en hoe willen we werken? Welke kwaliteiten hebben we ‘aan boord’ en hoe kunnen we die maximaal aanwenden? Waar liggen de persoonlijke relaties binnen ons team? Op dat soort vragen richten sessies zich die gaan over teamontwikkeling. Of het nu een team is dat al jaren samenwerkt, of een projectteam dat is gericht op een specifiek (te bouwen?) resultaat: LEGO Serious Play helpt de onderlinge banden te versterken en elkaar beter te begrijpen.

Identiteitsbepaling

Eén van de uitgangspunten van LEGO Serious Play is dat oplossingen zitten verscholen in de organisatie. De organisatie zit als wezen in de mensen die er onderdeel van uit maken. Door de LSP-methodiek te gebruiken is het mogelijk gezamenlijk te ontdekken wat de drijfveren van de organisatie zijn: waartoe bestaan we eigenlijk, wat willen we betekenen voor wie en wat zijn onze belangrijkste waarden? Die vragen gaan over de identiteit van de organisatie, of een onderdeel ervan.

Strategie-ontwikkeling

Wanneer je weet waar je zelf voor staat is het minstens net zo interessant om zicht te krijgen op wat er in je omgeving gebeurt. Ook dat is te bouwen met LEGO Serious Play. Voor buitenstaanders levert dat een chaotisch beeld op van talloze bouwwerkjes en verbindingen ertussen. Voor deelnemers wordt zo duidelijk hoe het speelveld rond hun organisatie in elkaar zit, wat de dynamiek er binnen is en hoe men om zou gaan met mogelijke ontwikkelingen in dat speelveld.


lego6862_5.jpg

'Superpowers' van LEGO Serious Play

1. Verbeelding

LSP prikkelt het brein. Door te 'denken met je handen' en je ideeën tastbaar te maken kom je tot verrassende inzichten.

2. Betrokkenheid

Iedereen bouwt, iedereen deelt zijn verhaal, elk verhaal wordt gehoord. Daardoor doet ieders bijdrage er maximaal toe.

3. Helderheid

Samen hetzelfde zien. In the end is dat waar LSP om draait.


onze artikelen over lego serious play


een aantal klantcases

  • In de Gemeente Oost Gelre bouwden we het volledige netwerk rond een multi-probleem gezin, om inzicht te krijgen in de complexiteit van de situatie en manieren om daar meer eenvoud in te brengen.

  • Voor Novo Nordisk deden we aan teamontwikkeling en ontdekten we de afhankelijkheden tussen de verschillende teams die betrokken zijn bij een mega-project (het bouwen van een nieuwe fabriek).

  • De raadsgriffie van de Gemeente Nijmegen kreeg meer zicht op de kwaliteiten die ze in huis heeft en hoe die aan elkaar te verbinden om meer voort elkaar te krijgen.

  • Alle afdelingen van de Gemeente Hoogezand-Sappemeer bouwden met LEGO aan hun visie op gemeentelijke bereikbaarheid.

  • Ardanta - de uitvaartverzekeraar van ASR - zette LSP in om de geformuleerde kernwaarden tastbaar en praktisch te maken.

  • Het MT van schoonmaakbedrijf Hectas stond stil bij de positionering van het bedrijf voor de toekomst met behulp van LSP.

  • De collega's van Energized bouwden het volledige Holacracy-implementatietraject uit, zoals zij dat aanbieden aan hun klanten.

  • Bijna honderd individuele ondernemers deden mee aan de workshop 'Build your business', waarin zij hun handen gebruikten om te bouwen aan de Why, How & What van hun onderneming.Sinds 2018 werkt Wiro samen met Emiel van Kalken, Edwin de Vos en Jaap den Dulk onder de noemer Professional Play, om nog betere sessies en trajecten te verzorgen voor uiteenlopende opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Ook helpen we beginnende facilitators de methodiek onder de knie te krijgen en hebben we met de sociale onderneming unbrickable een service opgezet voor het sorteren, de verhuur en verkoop van LSPKits.