Wat we je helpen oplossen of vinden

Het creëren van helderheid. Helderheid over de gewenste richting, de gebruikte begrippen of een complexe situatie. We doen er alles aan om een beeld te krijgen dat door iedereen gedeeld en begrepen wordt.

Voorbeelden zijn een scherpe toekomstvisie neerzetten met een MT, inzicht verschaffen in het netwerk rondom een casus in de zorg of het begeleiden van samenwerking tussen verschillende partijen om een maatschappelijk vraagstuk op te lossen. 

Met een helder beeld voor ogen wordt duidelijk wat je te doen staat. We helpen bij het zetten van die stappen. Op deze manier begeleiden we bijvoorbeeld een projectgroep richting hun doel, een team richting verandering of verschillende organisaties richting de gezamenlijke oplossing van een maatschappelijk vraagstuk. 

Eigenaarschap, beginnen met het eindbeeld voor ogen en vieren van de resultaten zijn belangrijke onderdelen van onze aanpak. 

Waar je ons voor kunt vragen

  • Individuele coach: waarbij je zelf helderheid creëert in jouw gewenste uitkomst en de stappen die daarvoor nodig zijn; 
  • Dagvoorzitter: waarbij partijen bij elkaar gebracht worden met dieper gravende vragen, pittige discussies en verfrissende inzichten;
  • Trainer: zodat jij zelf anderen kunt ondersteunen het resultaat te bereiken dat ze willen bereiken;
  • Facilitator: van losse sessies tot langer durende trajecten, met de nodige helderheid, betrokkenheid, ideeën en positieve energie.

Daarvoor gebruiken we onder andere

LEGO Serious Play

LEGO Serious Play werd ontwikkeld als strategische interventie voor organisaties. Wij maken van deze speelse methodiek gebruik voor begripsverheldering, teamontwikkeling, identiteitsbepaling en stategie-ontwikkeling.

Gamification

Gamification is het toepassen van game denken en game technieken in niet-game omgevingen. Bij gamification gebruiken wij spelelementen om personen en organisaties op een leuke manier tot nieuwe inzichten en betere resultaten te brengen.

Clean Language

Echt begrijpen wat de anders zegt en zo samen een helder beeld krijgen van waar je uit wilt komen. Het liefst met behulp van metaforen die kloppen voor jou of jouw team. Dat is wat clean language kan brengen. Met dat beeld in voor ogen worden benodigde stappen ook helder. 

Kampvuurgesprekken

In plaats van in een vergaderopstelling in een kring. In plaats van oppervlakkige feedback alles op tafel. In plaats van een ondoordachte beslissing ideeën en vragen vanuit elke rol. Dat alles als basis voor een goed besluit. Dat brengt een kampvuurgesprek in jouw organisatie.

Gave Dingen Doen

Gave Dingen Doen is een platform voor open en sociale innovatie, waar mensen elkaar helpen om ideeën, vragen of dromen te realiseren. Daarop gebaseerd is de methodiek van Questions & Ideas, die ervan uitgaat dat iedereen elkaar kan helpen met elkaars uitdagingen.

Social Labs

Maatschappelijke vraagstukken worden steeds complexer en geen enkele partij is in staat ze in zijn eentje op te lossen. Daarom organiseren we 'social labs', waarin we met betrokkenen experimenteren met nieuwe oplossingen voor bestaande uitdagingen.