Wat we je helpen oplossen of vinden

Het creëren van helderheid. Helderheid over de gewenste richting, de gebruikte begrippen of een complexe situatie. We doen er alles aan om een beeld te krijgen dat door iedereen gedeeld en begrepen wordt.

Voorbeelden zijn een scherpe toekomstvisie neerzetten met een MT, inzicht verschaffen in het netwerk rondom een casus in de zorg of het begeleiden van samenwerking tussen verschillende partijen om een maatschappelijk vraagstuk op te lossen. 

Met een helder beeld voor ogen wordt duidelijk wat je te doen staat. We helpen bij het zetten van die stappen. Op deze manier begeleiden we bijvoorbeeld een projectgroep richting hun doel, een team richting verandering of verschillende organisaties richting de gezamenlijke oplossing van een maatschappelijk vraagstuk. 

Eigenaarschap, beginnen met het eindbeeld voor ogen en vieren van de resultaten zijn belangrijke onderdelen van onze aanpak. 


Waar je ons voor kunt vragen

  • Individuele coaching: waarbij je zelf helderheid creëert in jouw gewenste uitkomst en de stappen die daarvoor nodig zijn;

  • Dagvoorzitterschap: waarbij partijen bij elkaar gebracht worden met dieper gravende vragen, pittige discussies en verfrissende inzichten;

  • Trainer: zodat jij zelf anderen kunt ondersteunen het resultaat te bereiken dat ze willen bereiken;

  • Facilitator: van losse sessies tot langer durende trajecten, met de nodige helderheid, betrokkenheid, ideeën en positieve energie.

N.b. vergeet niet onze bijsluiter te lezen voor je ons vraagt een van bovenstaande rollen in te vullen!


producten die we leveren zijn

LEGO Serious Play

LEGO Serious Play werd ontwikkeld als strategische interventie voor organisaties. Wij maken van deze speelse methodiek gebruik voor begripsverheldering, teamontwikkeling, identiteitsbepaling en stategie-ontwikkeling.

Gamified solutions

Gamification is het toepassen van game denken en game technieken in niet-game omgevingen. Bij gamification gebruiken wij spelelementen om personen en organisaties op een leuke manier tot nieuwe inzichten en betere resultaten te brengen.

Leiderschapsontwikkeling

Makkelijker keuzes maken waar je energie van krijgt. Samenwerken zonder jezelf te verliezen. Trouw zijn aan jezelf thuis en op je werk. Met behulp van coaching en trainingen begeleiden we je en/of jouw team naar sterker innerlijk leiderschap.

Kampvuurgesprekken

In plaats van in een vergaderopstelling in een kring. In plaats van oppervlakkige feedback alles op tafel. In plaats van een ondoordachte beslissing ideeën en vragen vanuit elke rol. Dat alles als basis voor een goed besluit. Dat brengt een kampvuurgesprek in jouw organisatie.

Gave Dingen Doen - sessies

Gave Dingen Doen is een platform voor open en sociale innovatie, waar mensen elkaar helpen om ideeën, vragen of dromen te realiseren. Daarop gebaseerd is de methodiek van Questions & Ideas, die ervan uitgaat dat iedereen elkaar kan helpen met elkaars uitdagingen.

Social Labs

Maatschappelijke vraagstukken worden steeds complexer en geen enkele partij is in staat ze in zijn eentje op te lossen. Daarom organiseren we 'social labs', waarin we met betrokkenen experimenteren met nieuwe oplossingen voor bestaande uitdagingen.


zullen we iets gaafs doen?

In ons werk, maar ook privé, komen we vaak hele mooie ideeën tegen waarvan het zonde zou zijn als ze niet uitgevoerd worden. Zoals gezegd: we moedigen je aan en staan je terzijde om zinvolle initiatieven te ontwikkelen. Buiten de zaak doen we dat met de stichting Zinnige Streken. We bedenken, organiseren en ondersteunen lokale, betekenisvolle projecten die fun zijn.