Maar waarom eigenlijk?

Al meer dan 20 miljoen keer werd de TED-talk van Simon Sinek bekeken. Veel van de mensen die we spreken kennen het filmpje dan ook al en zeggen: “Oh ja, ik moet bij het ‘waarom’ beginnen, hè? Dat is wat Sinek zegt: “People don’t buy what you do, they buy why you do it.”

Een groot deel van die mensen interpreteert het verhaal van Sinek alleen niet op de juiste manier. Ze vertalen ‘why’ als ‘waarom’ (zelfs zijn Nederlandse boek kent die vertaling), terwijl het veel meer gaat om de vraag: “Waartóe?” Oftewel: wat is de intentie van de dingen die je doet? Welke bedoeling heb je daarmee? Wat wil je daarmee voor anderen betekenen?

Als je de ‘waarom’-vraag beantwoord kan daar heel plausibel het antwoord op luiden: “Omdat er brood op de plank moet komen.” Een antwoord op de ‘waartoe’-vraag gaat over waar je in gelooft en welke invloed je wilt nemen op je/de wereld — en wat anderen daaraan hebben. Dat gaat over het inspirerende leiderschap waar Sinek het over heeft.

1_13NfzJfnOv068T0jLRrbXw.jpeg

En dat is ook hoe wij de ‘why’ interpreteren en hanteren. Met verschillende redenen trouwens:

Om de organisatie in de mensen te vinden: helderheid in je bestaansreden en intentie verbindt mensen en maakt dat je ook bij tegenslag blijft bestaan.

Om naar de ‘buitenwacht’ duidelijk te maken wat je voor ze te betekenen hebt. ‘Visie’ mag je dat noemen. Maar ook ‘positionering’. Een heldere keuze in ieder geval, waar men je voor opzoekt — of waarvoor men juist bij je wegrent. Ook goed. Aan ‘alles voor iedereen’ hebben we een broertje dood.

Als richtsnoer voor te maken keuzes. Een heldere ‘why’ is een soort wichelroede voor de keuzes die je te maken hebt in het doen en laten van je organisatie.

Als bron van energie: als je weet waar je aan bijdraagt — welk hoger doel je organisatie nastreeft en wat jij daaraan bijdraagt — sta je te popelen. Een goede ‘why’ is een continu gevulde batterij.

Comment