Wanneer is de verandering klaar?

Wanneer weet je of de verandering die je graag wilde ook echt gelukt is? Dat is niet wanneer de nieuwe protocollen klaar zijn. Of het moment waarop de bureau’s van de nieuwe flexplekken op hun plek staan. Hoe check je of de verandering werkelijkheid is geworden? Eén van de manieren vind je hieronder.

Bezorgde, nieuwsgierige en welwillende ouders zitten op veel te kleine stoeltjes in een kring in de klas van hun zoon of dochter. De directeur vertelt samen met de juf meer over de achtergronden van een aangekondigde verandering.

Photo by  Celia Ortega  on  Unsplash

Aan het eind van de avond stel ik de vraag: “Wat zien of horen we van onze kinderen wanneer er stabiliteit en rust in de klas is?” Er wordt gelachen. Tja, het is niet een vraag waar we aan gewend zijn. Ik wil wel nog steeds graag een antwoord. WANT, wanneer we niet weten hoe het gewenste resultaat ‘er uitziet’, hoe weten we dan of de gekozen oplossing werkt of wanneer we “klaar” zijn. En hoe kunnen de juf, de directeur, mijn kind en ik als ouder dan bijsturen?

Een antwoord geven op deze vraag blijkt niet zo makkelijk.

Weet jij waaraan je kan zien, horen of voelen wanneer jij het door jouw gewenste resultaat hebt bereikt? Soms is het heel concreet. Bijvoorbeeld bij de als op braakliggende grond een huis staat of een park is aangelegd. Of als je evenement wilt organiseren dat er eerder nog niet was. Wanneer je deze doelen hebt gerealiseerd kan je een vinkje zetten. (En zelfs dan kan dat lastig zijn.)

Wanneer we een verandering willen, willen we vaak andere dingen dan een fysieke gebouw, een park of een evenement. We willen bijvoorbeeld dat mensen zich prettig voelen in de ruimte, plezier hebben, meer of beter samenwerken of makkelijker elkaar ontmoeten. Het zijn abstracte termen, waarbij de uitleg van persoon tot persoon verschilt.

In al die gevallen waarin een verandering in abstracte termen is weergegeven is het zo belangrijk om te weten hoe je het herkent. Wat zie je als medewerkers meer samenwerken? Wat hoor je als klanten zich prettig voelen in een ruimte? Alleen als je antwoorden op die vragen hebt kan afvinken van je lijst. Bijkomend effect: werken aan een positief eindbeeld geeft zo veel meer positieve energie.

Terug naar het klaslokaal. De juf en de directeur zoeken samen naar een antwoord. Uiteindelijk ontstaat er een beeld van juichende kinderen op het schoolplein, kinderen die naar huis huppelen en die blij thuis vertellen wat ze gedaan hebben. Dat is fijn, want nu kunnen we aan het einde van jaar en misschien wel eerder een vinkje zetten. En zie ik meer lachende ouders dan aan het begin van de avond.

Comment