Maar waarom dan ‘zin’?

emmet.jpg

Even heel eerlijk: we hebben met elkaar best een puinhoop gemaakt van de wereld om ons heen. De maatschappelijke problemen die we tegenkomen worden alsmaar groter en complexer. Meer en meer beseffen we ons dat het zo niet langer kan.

Wij geloven dat in die complexe en snel veranderende wereld nieuwe manieren van denken nodig zijn, om te komen tot nieuwe richtingen en stappen. Zoals Einstein al zei: “We can not solve our problems with the same thinking we used when we created them.” Wij helpen je graag helderheid, inzicht en nieuwe ideeën te creëren, zodat je de impact kunt maken die de wereld van vandaag nodig heeft.

We zien nu organisaties en mensen vastzitten in hun manier van denken en de oplossingen die ze verzinnen. Vast in wat ze gewend zijn. En daardoor komen we niet vooruit. We zien het plezier verdwijnen, mensen cynisch worden, en eigenaarschap afnemen. De zin, het plezier en de impact verdwijnt. Dat is nou net niét wat de wereld nodig heeft. De wereld heeft jouw idee en actie nodig!

De oplossingen voor de vraagstukken van deze tijd beginnen bij jou, jouw team en/of jouw organisatie. Het vraagt durf om authentiek te zijn, leiderschap om je eigen keuzes maken en die waar te maken. Het vraagt nieuwsgierigheid om nieuwe wegen te ontdekken en uit te proberen. Zo kun je steeds blijven leren. Moet dat allemaal heel serieus? Nee, wij geloven dat een speelse manier om om te gaan met vraagstukken lucht brengt en ruimte creëert voor de nieuwe oplossingen. Want serieuze problemen vragen serieuze oplossingen.

Wij worden blij wanneer we jullie kunnen helpen de impact te hebben die je wilt hebben. Wanneer er oplossingen komen die wél werken. Wanneer we zien dat jij met plezier de stappen zet die nodig zijn om die impact te kunnen maken. We staan je terzijde om zinvolle ideeën te ontwikkelen, en energie te genereren om die ideeën ook waar te maken. We zorgen voor betrokkenheid, inzicht, inspiratie en perspectief en voor actie en positieve energie. We zetten je in beweging, om dat wat je doet zinvol te laten zijn voor jezelf en anderen en om daar (samen) vol zin mee aan de slag te gaan en blijven. Zo máken we samen zin.


bijsluiter

"Zin in de Zaak: ik word er helemaal blij van!"

Onze manier van doen is niet alledaags, lees voor gebruik daarom deze bijsluiter:

  • We spelen, serieus. We gebruiken de kracht van spelen om serieuze vraagstukken te helpen oplossen.

  • We waarderen. We zoeken liever naar wat goed gaat om dat uit te bouwen dan dat we gebreken repareren.

  • We vragen. "A question is the most powerful firestarter." Daarom dus. En omdat we nieuwsgierig zijn naar je en de helderheid creëeren die nodig is.

  • We betrekken. Alle inbreng doet ertoe en wijsheid schuilt in het collectief. Daarom betrekken we iedereen.

  • We begeleiden. Wij zijn passanten, en jullie moeten je ideeën zelf waarmaken. We adviseren dus niet, maar faciliteren.

  • We doen. De laatste keer dat wij een rapport opleverden kunnen we ons niet herinneren. We zetten liever iets in beweging.

  • We ontdekken. Zelf en met jou. Geen proces is hetzelfde en dat maakt het zo leuk. We bieden de veiligheid en kaders die daar voor nodig zijn.

Misschien nog wel het aller belangrijkste: we creëren de ruimte waarin het mogelijk is spelenderwijs te ontdekken, waar je mag experimenteren en leert, waarin iedereen en iedere bijdrage welkom is.

Deze bijverschijnselen van onze inzet zijn onontkoombaar, en hopelijk hoogst aanstekelijk. Probeer het vooral eens uit: hier staan onze contactgegevens. ;-)