Maar waarom dan zin?

Even heel eerlijk: we hebben met elkaar best een puinhoop gemaakt van de wereld om ons heen. De maatschappelijke problemen die we tegen komen worden als maar groter en complexer. Meer en meer beseffen wij ons dat het zo niet langer kan.

We geloven dat in die complexe en snel veranderende wereld nieuwe manieren van denken nodig zijn om te komen tot nieuwe richtingen en stappen. Immers zoals Einstein al zei: We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.

We zien nu organisaties en mensen vastzitten in hun manier van denken en de oplossingen die ze verzinnen. Ze zitten vast in de standaard. Ideeën die verzonnen worden bieden niet de oplossing. Daardoor verdwijnt het plezier, worden mensen cynisch, is er geen eigenaarschap. De zin, het plezier en de impact verdwijnt. Dat is nou net niet wat de wereld nodig heeft.

Die oplossingen beginnen bij jou, jouw team en/of jouw organisatie. Op zoek naar uitkomsten en te zetten stappen die passen bij jullie als organisatie. Het vraagt durf om authentiek te zijn, leiderschap om je eigen keuzes maken en die waar te maken. Het vraagt nieuwsgierigheid om nieuwe wegen te ontdekken en uit te proberen. Zo kan je steeds leren. Moet dat allemaal heel serieus? Nee, wij geloven dat speelse manieren om om te gaan met de vraagstukken lucht brengt en ruimte creëert voor de nieuwe oplossingen. Want serieuze problemen vragen serieuze oplossingen.

Wij worden blij wanneer jullie de impact kunnen maken die je wil maken. Wanneer we zien dat jij met plezier de stappen zet die nodig zijn om die impact te kunnen maken. We staan je terzijde om zinvolle ideeën te ontwikkelen, en energie te genereren om die ideeën ook waar te maken. We zorgen voor betrokkenheid, inzicht, inspiratie en perspectief en voor actie en positieve energie. We zetten je in beweging, om dat wat je doet zinvol te laten zijn voor jezelf en anderen en om daar (samen) vol zin mee aan de slag te gaan en blijven. Zo máken we samen zin.


bijsluiter

"Zin in de Zaak: ik word er helemaal blij van!"

Die opmerking krijgen we vaak te horen, als we ons melden bij de receptie van één van onze klanten. Hartstikke leuk natuurlijk, maar niet voor iedereen is dat zo. Onze manier van doen is niet alledaags, lees voor gebruik daarom deze bijsluiter:

  • We spelen, serieus. We gebruiken de kracht van spelen om serieuze vraagstukken te helpen oplossen.

  • We waarderen. We zoeken liever naar wat goed gaat om dat uit te bouwen dan dat we gebreken repareren.

  • We vragen. "A question is the most powerful firestarter." Daarom dus. En omdat we nieuwsgierig zijn naar je en de helderheid creëeren die nodig is.

  • We betrekken. Alle inbreng doet ertoe en wijsheid schuilt in het collectief. Daarom betrekken we iedereen.

  • We begeleiden. Wij zijn passanten, en jullie moeten je ideeën zelf waarmaken. We adviseren dus niet, maar faciliteren.

  • We doen. De laatste keer dat wij een rapport opleverden kunnen we ons niet herinneren. We zetten liever iets in beweging.

  • We ontdekken. Zelf en met jou. Geen proces is hetzelfde en dat maakt het zo leuk. We bieden de veiligheid en kaders die daar voor nodig zijn.

Deze bijverschijnselen van onze inzet zijn onontkoombaar, en hopelijk hoogst aanstekelijk. Probeer het vooral eens uit: hier staan onze contactgegevens. ;-)