Dan MááK je maar zin!

Ongetwijfeld heb je dit bovenstaande zinnetje wel eens te horen gekregen. Wij in ieder geval wel, en we betrappen ons erop dat ook wel eens tegen onze kinderen te zeggen. “Hoe dan?” luidt vaak hun voorspelbare reactie, precies zoals we vroeger zelf vroegen.

De ene keer proberen we ons voor te stellen wat het effect zal zijn van wat we willen doen. Een andere keer gebruiken we verhalen om dat wat ons te doen staat beter te begrijpen. Weer een andere keer maken we er een spelletje van. En soms beginnen we ‘gewoon’, en gaan we samen aan de slag.

Want ‘zin’ heeft meerdere dimensies, niet alleen thuis maar zeker ook op het werk. Soms gaat het over ‘de zin’: de betekenis of intentie waarmee je dingen doet. ‘Welke zin’ gaat veel meer over het kunnen doorgronden van waar je mee bezig bent. En nu en dan heb je geen zin, omdat je niet wordt aangezet of geïnspireerd - je zinnen worden niet geprikkeld. Of je ervaart dat je helemaal geen zin hebt om ergens aan te beginnen, omdat het niet aansluit bij wie jij bent of wat jij kunt.

Ongeacht over welke dimensie van ‘zin’ het gaat: in ons werkende leven zien we (te) vaak een tekort eraan. Terwijl meer Zin in de Zaak op alle vlakken positief is voor je bedrijf, organisatie of initiatief - en voor jou als persoon.

Dat is dan ook wat we doen: meer Zin in de Zaak brengen. We staan je terzijde om zinvolle ideeën te ontwikkelen, en energie te genereren om die ideeën ook waar te maken. We zorgen voor betrokkenheid, inzicht, inspiratie en perspectief en voor actie en positieve energie. We zetten je in beweging, om dat wat je doet zinvol te laten zijn voor jezelf en anderen en om daar (samen) vol zin mee aan de slag te gaan en blijven. Zo máken we samen zin.


bijsluiter

"Zin in de Zaak: ik word er helemaal blij van!"

Die opmerking krijgen we vaak te horen, als we ons melden bij de receptie van één van onze klanten. Hartstikke leuk natuurlijk, maar niet voor iedereen is dat zo. Onze manier van doen is niet alledaags, lees voor gebruik daarom deze bijsluiter:

  • We spelen, serieus. We gebruiken de kracht van spelen om serieuze vraagstukken te helpen oplossen.

  • We waarderen. We zoeken liever naar wat goed gaat om dat uit te bouwen dan dat we gebreken repareren.

  • We vragen. "A question is the most powerful firestarter." Daarom dus. En omdat we nieuwsgierig zijn naar je.

  • We betrekken. Alle inbreng doet ertoe en wijsheid schuilt in het collectief. Daarom betrekken we iedereen.

  • We begeleiden. Wij zijn passanten, en jullie moeten je ideeën zelf waarmaken. We adviseren dus niet, maar faciliteren.

  • We doen. De laatste keer dat wij een rapport opleverden kunnen we ons niet herinneren. We zetten liever iets in beweging.

Deze bijverschijnselen van onze inzet zijn onontkoombaar, en hopelijk hoogst aanstekelijk. Probeer het vooral eens uit: hier staan onze contactgegevens. ;-)