Méér uit samenwerking

Vind je het ook niet wonderlijk tot welke prestaties mensen in staat zijn als ze goed met elkaar samenwerken? 

Helaas blijkt dat dan ook knap lastig te zijn...

Omdat we elkaar niet vertrouwen, omdat we geen gedeeld belang dienen, omdat we elkaars 'taal' niet spreken, omdat we onze eigen paradepaardjes berijden, omdat we het spannend vinden, omdat we niet gelijk betrokken zijn, omdat onze visies uiteenlopen, of: omdat we het nou eenmaal zo gaat...

Herkenbaar? Voor ons wel - we zien het overal. In teams, in organisaties, in buurten, rond maatschappelijke vraagstukken en overal in de maatschappij: toenemende tegenstellingen en wantrouwen over en weer. En daar nemen we geen genoegen mee: we willen mensen samenbrengen en zorgen dat ze geweldige dingen gaan doen.

Daarvoor is er Zin in de Zaak. En dat is precies wat we doen: zin in de zaak brengen. Samenwerkende partijen helpen we zinvolle ideeën te ontwikkelen, en energie te genereren om die ideeën ook waar te maken. We zorgen voor betrokkenheid, inzicht, inspiratie en perspectief en voor actie en positieve energie. Zodat samenwerking impact kan opleveren - en plezierig verloopt.


bijsluiter

"Zin in de Zaak: ik word er helemaal blij van!"

Die opmerking krijgen we vaak te horen, als we ons melden bij de receptie van één van onze klanten. Hartstikke leuk natuurlijk, maar niet voor iedereen is dat zo. Onze manier van doen is niet alledaags, lees voor gebruik daarom deze bijsluiter:

  • We spelen, serieus. We gebruiken de kracht van spelen om serieuze vraagstukken te helpen oplossen.
  • We waarderen. We zoeken liever naar wat goed gaat om dat uit te bouwen dan dat we gebreken repareren.
  • We vragen. "A question is the most powerful firestarter." Daarom dus. En omdat we nieuwsgierig zijn naar je.
  • We betrekken. Alle inbreng doet ertoe en wijsheid schuilt in het collectief. Daarom betrekken we iedereen.
  • We begeleiden. Wij zijn passanten, en jullie moeten je ideeën zelf waarmaken. We adviseren dus niet, maar faciliteren.
  • We doen. De laatste keer dat wij een rapport opleverden kunnen we ons niet herinneren. We zetten liever iets in beweging.

Deze bijverschijnselen van onze inzet zijn onontkoombaar, en hopelijk hoogst aanstekelijk. Probeer het vooral eens uit: hier staan onze contactgegevens. ;-)