Maatschappelijke vraagstukken in een lab

Social Labs zijn een soort 'laboratoria' waarin verschillende bij een vraagstuk betrokken partijen gezamenlijk en al experimenterend zoeken naar nieuwe oplossingen voor dat vraagstuk. Vooral waar het gaat om maatschappelijke vraagstukken zien we dat die een nijpend karakter hebben: denk aan vraagstukken rond opgroeien, zorg, inkomen, samen leven, et cetera.

Het vinden van oplossingen op die vlakken lijkt steeds complexer te worden. Enerzijds doordat de systemen met belangen en voorwaarden ingewikkelder zijn geworden, anderzijds doordat er steeds meer kennis toegankelijk is geworden waardoor vroegere denkbeelden niet meer werken. 

Bovendien is geen enkele van de betrokken partijen in staat om de huidige vraagstukken in zijn eentje op te lossen. Nieuwe oplossingen komen tot stand door nieuwe nieuwe ideeën uit te proberen. Met een Social Lab duik je samen met de andere stakeholders in het vraagstuk om samen te experimenteren met oplossingen. 

De uitgangspunten van zo'n Social Lab vind je in de presentatie hieronder.

De aanpak van een Social Lab bestaat uit een aantal stappen. Te beginnen met een uitdagend vraagstuk dat meerdere partijen graag opgelost willen hebben. De rest van de stappen vind je in illustratie hieronder. Hierin herken je ook onze 'basis-oplossingen': Inzicht, Intentie, Ideeën en Impact. Daar wordt Iteratie ofwel experimenteren aan toegevoegd om de Impact te kunnen maken die je wilt maken - ongeacht de geografische schaal waarop.

Bovenstaande 'praatplaat' lieten we tekenen nadat Wiro negen maanden lang had opgetreden als externe aanjager van het Groningse Veranderlab 'Innovatie Sociale Zekerheid'. De principes die erin verbeeld staan gebruiken we momenteel om in Twente een aantal labs op te zetten, zowel gericht op specifieke cases als op vraagstukken die spelen op buurtniveau.