stimulans voor meer spelen in het werk

“In every job there must be done, there is an element of fun.
Find the fun, and *snap*: the job’s a game!”

Was het maar zo simpel als Mary Poppins voorstelde. Voelde ons werk soms maar wat meer als spelen of een spelletje. Dan werkten we tenminste met meer plezier samen, konden we wat meer op onze eigen manier werken, gingen we meer in ons werk op en haalden we misschien zelfs betere resultaten. Meer spelen zou zowaar eens meer zin in de zaak kunnen brengen… Daarom ontwikkelden we het programma ‘Speelimpuls voor teams’!


wat is de speelimpuls voor teams?

De Speelimpuls is een volledig en divers programma waarmee je de speelse mindset in je team kunt versterken. Het programma duurt ongeveer een maand en omvat twee momenten waarop het team bijeenkomt (start en finish), twaalf speelimpulsen en een grotere (individuele) speelopdracht, ondersteund door een ‘Speeldoos’ met benodigde materialen.

Startbijeenkomst
We trappen de Speelimpuls af met een interactieve presentatie over de waarde van spelen. Daarbij ontdekken we hoe via spel ieder van ons zich heeft ontwikkeld en hoe je dat principe ook tegenwoordig nog in je werk kunt benutten. Daarnaast staan we stil bij het programma voor de komende weken.

Speelimpulsen
De kern van het programma bestaat uit twaalf speelimpulsen, die verspreid over een periode van drie weken worden uitgedeeld. De collega’s ontvangen tijdens een werkdag de speelimpuls voor die dag per e-mail of WhatsApp. Die impuls bevat elke keer een inspirerend weetje over de waarde van spelen en een kleine opdracht die eenvoudig in 5 tot 10 minuten uitgevoerd kan worden. De verschillende speelvoorkeuren die mensen kennen passeren in verschillende vormen de revue, telkens op een manier die niet veel tijd en moeite kost, maar toch leerzaam en plezierig is.

Speelopdracht
Dwars door het programma loopt één grote opdracht om individueel of als duo uit te voeren. Deze opdracht gaat over het ‘verspelen’ van je werk. De collega’s worden uitgedaagd om ieder een belangrijk onderdeel van het werk op een andere, speelse manier te organiseren en te onderzoeken welke waarde dat heeft.

Speeldoos
Ter ondersteuning van de speelimpulsen ontvangt het team een ‘Speeldoos’ met materialen die van nut kunnen zijn bij de opdrachten. Los daarvan kunnen al deze materialen van nut zijn om meer spelen in het werk te stimuleren, ook los van het programma en de opdrachten. De Speeldoos blijft daarom in bezit van het team, ook na afloop van de Speelimpuls.

Finishbijeenkomst
De finishbijeenkomst is bedoeld om terug te blikken op de (waarde van de opgedane) speelervaringen en na te gaan hoe dat voort te zetten. We staan zowel stil bij de individuele- als de collectief opgedane ervaring, en vanzelfsprekend ook bij de grotere speelopdrachten die zijn uitgevoerd.


de praktische kant van het verhaal

De Speelimpuls is een gedeeltelijk gestandaardiseerd programma. De verschillende Speelimpulsen en opdrachten worden geautomatiseerd verstuurd. We ontwikkelen het programma echter wel passend bij jullie team. Daarom doen we vooraf altijd een uitgebreide intake en is het nodig een start- en een finishbijeenkomst ‘in real life’ te organiseren.

De begeleiding van het programma is in handen van Wiro Kuipers, onze ‘playmaker’. Zijn intentie is “to make work feel like play”. In dit programma bundelt hij alle kennis en ervaring die hij in de afgelopen jaren opdeed en wil hij mensen de kracht van spelen laten ervaren.

Voor het uitvoeren van dit programma rekenen we een vast tarief voor de organisatie en begeleiding van alle genoemde activiteiten, aangevuld met een bedrag per deelnemer. Hoe groter het team, hoe voordeliger het programma. Mocht je een prijsindicatie wensen, neem dan even contact op.


Aan de slag!?

Nieuwsgierig? Verward? Enthousiast? Of al in de startblokken? In alle gevallen: bel of mail even met Wiro. Zijn contactgegevens staan hier, maar je mag ook hieronder klikken - dan mail je direct naar hem. Graag tot snel!