make work feel like play

Wiro tijdens een ‘Zinnige Streek’ die we uithaalden: Apenkooi voor volwassenen in Enschede.

Wiro tijdens een ‘Zinnige Streek’ die we uithaalden: Apenkooi voor volwassenen in Enschede.

Herinner jij je nog hoe je speelde als kind? Hoe je je eigen wereld maakte, je verbeelding leerde kennen, samen met anderen speelde en zo steeds weer iets nieuws leerde? Of je nu graag boomhutten bouwde, graag ging voetballen, zong, danste, met LEGO speelde, puzzelde of tekeningen maakte: het heeft je gevormd tot wie je bent. Je speelhistorie heeft voor een groot deel bepaald hoe je je nu - als ‘volwassene’ - manifesteert. Ieder van ons heeft gespeeld, of doet dat nog steeds. Maar veel minder vaak; zeker als we aan het werk zijn. Zonde, want spelen is óók van waarde nu we volwassen zijn: voor beter en leuker leren, ontwikkelen en presteren.

Wiro is onze ‘playmaker’. Zijn intentie is om werk meer als spelen te laten voelen. Hij zet de kracht van spel en spelen in om serieuze vraagstukken in organisaties te helpen oplossen.

Daarvoor biedt hij inspiratie, hij ontwerpt speelse oplossingen en ‘serious games’ en begeleidt speelse werkvormen. Hieronder zetten we ons aanbod voor ‘spelend werken’ op een rijtje:


inspireren

‘The Play Way’: dat is de naam van de keynote presentatie die Wiro paraat heeft over de kracht van spelen. Deze presentatie kan 20 minuten tot drie uur duren, afhankelijk van de gewenste diepgang en interactie. Na de presentatie weet je alles over de kracht van spelen en hoe je die in kunt zetten in je werk. Wanneer je kiest voor de interactieve ‘playshop’-vorm ga je bovendien aan de slag met manieren om je werk meer te ‘verspelen’.

Behalve als spreker kun je Wiro ook inzetten als dagvoorzitter: verwacht dan een energieke en interactieve bijeenkomst met verschillende speelse elementen, zodat ieder het naar zijn zin heeft en de bijeenkomst nog lang zijn effect heeft.


ontwerpen

Meer en meer ontdekken we dat ‘experiences’ beklijven bij mensen, of het nu onze collega’s, klanten of deelnemers aan onze workshops zijn. Wij ontwerpen dat soort ervaringen, die een interactief, intens, actief en leerzaam karakter hebben. Altijd met speelse elementen erin, maar passend bij jouw intentie of vraagstuk.

Wil je dat een bijeenkomst beklijft, dat collega’s op een intensieve manier samen een vraagstuk aanpakken of zoek je naar nieuwe manieren om anderen te laten doen wat jij wilt? Vraag Wiro eens met je mee te denken om een passende speelse interventie te ontwerpen. Dat kan een toepassing zijn op de werkvloer, maar we hebben ook ervaring met het ontwerpen van bijeenkomsten en evenementen. En mag het echt speels? Dan kunnen we samen een experience ontwerpen, een escape room bijvoorbeeld, of vormgeven aan een ‘serious game’ passend bij jullie vraagstuk.


begeleiden

“Wiro? Dat is toch die LEGO-man?” Inderdaad. Wiro werkt al zeven jaar met LEGO Serious Play, om groepen mensen al bouwend helderheid te helpen vinden in abstracte vraagstukken. Hieronder vind je daarover meer informatie. Los van LEGO hebben we verschillende andere speelse werkvormen paraat die we binnen jullie organisatie kunnen inzetten. Daarvan lichten we er twee uit: co-creatie en gamification. Zoals bij ‘ontwerpen’ echter al aangegeven kunnen we echter ook andere werkvormen op maat inzetten.

LEGO Serious Play

LEGO Serious Play werd ontwikkeld als strategische interventie voor organisaties. Wij maken van deze speelse methodiek gebruik voor begripsverheldering, teamontwikkeling, identiteitsbepaling en stategie-ontwikkeling.

Co-creatie

Samen creëren, daarover gaat co-creatie. Spelen met ideeen, zoals je wilt. We maken gebruik van ‘klassieke’ brainstorm technieken, aangevuld met Gamestorm-elementen. Maar we halen ook kennis uit grote groepen, met de manier van Gave Dingen Doen.

Gamification

Hoe kunnen we de principes en dynamieken van een game benutten in een hele andere context, zoals een werkomgeving? Daarover gaat deze werkvorm, die je leert met een game-bril te kijken naar vraagstukken en die op een andere manier op te lossen.